Context

Context of Et Nytt och oförgripeligen säkert förslag til banco-sedlarnes skyndesammaste realiserande, guld- och silfwermynts förskaffande i allmän rörelse, den höga wäxel-coursens jämna fällande til al pari, och dyrhetens hämmande med mera, genom guld- och silfwer-lotterier : gåsom derjemte et indeligit medel för många sattiga at i hast bli risa
Processing Feedback ...