Context

Context of Placcaeten, ordonnantien, landt-chartres, blyde-incomsten, privilegien, ende instructen, by de princen van dese Neder-landen, aen de inghesetenen van Brabandt, Vlaenderen, ende andere provincien, t' sedert t' iaer MCCXX : wtghegeven, gheaccordeert, ende verleent, vande vvelcke inde voorgaende tvvee Placcaet-boecken gheen mentie ghemoeckt en vvordt ... ; vegadert, ende onder bequame titulen in ordre ghestelt, door Antonium Anselmo, voor desen advocaet tot Antvverpen, ende teghenvvoordelijcken schepene aldaer, (electronic resource)
Processing Feedback ...