Context

Context of [Tou sophōtatou Psellou, syntagma eusyno, pton eis tas tessaras mathēmatikas epistēmas : arithmētikēn, mousikēn, geōmetrian, kai astronomian] = Doctissimi Pselli Opus dilucidum in quattuor mathematicas disciplinas, arihmeticam [sic], musicam, geometriam, & astronomiam
Processing Feedback ...