Context

Context of Förklaring öfwer de Påminnelser, som, dels af otydelighet i skrifsättet, dels af orätt begrepp om meningen, och dels af omild uttydning, warit gjorde wid första delens innehåll af de menlösa tankar, hwilke mig kunnige blifwit
Processing Feedback ...