Context

Context of Gala kai masema katechetikon Catechismi Børns Aandelig Melck oc Tyggemad, Det er: Den høy-opliuste Guds Mands Doct. Martin Luthers Liden Catechismus, Udi enfoldige Spørssmaal oc Giensvar, med dens egne Ord, til dis bedre at fatte oc forstaa dens Forklaring, oc finde Meeningen der aff i Hiertet ... ... fremstillet aff J.L. Aaskow Rib
Processing Feedback ...