Context

Context of De Engelsche en Nederduytsche school-meester. : Behelsende verschydene tafelen, na de order van A, B, in gericht van de gemeenste woorden, in 't Engels en Duytsch. : Met eenige regels en onderwysingen, waar-door de Nederduytsche inwoonders van Nort America in korten tyt de Engelsche taal mogen leeren spellen, leesen, verstaan en spreeken. Ende de Engelsche in 's gelyks mogen leeren spellen, leesen, verstaan en schryven, in de nederduytsche taal.
Processing Feedback ...