Context

Context of Anmärkningar, först wid hr. adjuncten och doctoren Christiernins Föreläsningars andra del om mynt och wäxel-cours : sedan wid dess critique, i lärda tidningarne n:o 1, 18 och 27 för år 1768, öfwer några ord i bekymmerlösa stunders tankar : och sist wid bokhållaren fr ... ls iteratum om 72 och 36 marks cours
Processing Feedback ...