Context

Context of D. Morten Luthers lidle Catechismi oc Børne-Lærdoms Visitatz, Med adskillige eenfoldige Paamindelser om hues, efter leiligheden, i en ret Evangeliske Kircke oc Christelig Forsamling kand være meest fornøden, noget viidtløftigere ad udføris i almindelighed, til en sand Guds Fryctis rette begyndelse, daglig øfuelse oc evig Salighed Ofverseet paa ny oc forbedred med Skriftemaal etc. For Prouster, Prester, Degne, Substituter oc Skolemestere, etc. tillige H.P.R. [i.e.: Hans Poulsen Resen]
Processing Feedback ...